Sindets Ocean

Aspekter af buddhistisk psykologi

Af Lama Yeshe, 67 sider.

Pris 50 kr.

Bogen indeholder 4 af de belæringer, som Lama Yeshe gav i 1975 til bl.a. vestlige tilhørere. Sindet og den rolle, det spiller for vores måde at opfatte verden på, er det centrale tema i de evigtgyldige belæringer. Lama Yeshe lærer os, at alt kommer fra sindet, og at vores oplevelse af verden er farvet af den måde, vores sind fungerer på. Vi har en tendens til udelukkende at fokusere på de ydre omstændigheder og glemmer at kigge indad. Lama Yeshe lærer os i dialogen med sine tilhørere, hvordan vi kan undersøge og lære vores sind at kende, så vi kan opnå større klarhed over samspillet mellem os selv og vore omgivelser og nærme os en forståelse af virkelighedens natur.
 
Bogen er skrevet af Lama Yeshe og oversat fra den engelske”Make Your Mind an Ocean” til dansk af Helen Majew

Pris: 50 kr.
Ved køb af min. fem bøger gives der 20% rabat

”Når du er i en klar sindstilstand kan du udvikle kærlig omsorg, sand Bodhicitta.”
(Lama Yeshe)

Der kan betales med SWIPP eller kontooverførsel, samt købes i Center for visdom og Medfølelses butik. Læs mere om betaling og bestilling her.